logo
 
 
 
 
 

Co je dobrá praxe

Obecně je dobrá praxe úspěšný a efektivní přístup k řešení problému. Dobrá praxe obvykle staví na kreativitě a aktivním přístupu těch, kteří jí vykonávají, a znamená také používání méně obvyklých metod, které obecně činí výkon efektivnějším.

V naší databázi jsou zařazeny příklady dobré praxe v oblasti community policing. Tyto nástroje zahrnují ucelené projekty, zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity nebo akce připravené a realizované na různých úrovních policejního sboru. Popisované projekty jsou jen určitým vzorkem řady aktivit, které se v Policii ČR v této oblasti v posledních letech uskutečňují. Příklady dobré praxe mají sloužit především jako inspirace pro další útvary Policie ČR a příp. další instituce a organizace a přispět tak k postupnému zavádění těchto mechanismů v celém policejním sboru. Databáze bude průběžně aktualizována a doplňována o nové příklady.

Spolupráce obvodního oddělení Policie ČR a obce

Příklad 1.: Bílovec
Příklad 2.: Sokolov

Spolupráce služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a školy

Příklad: Strakonice

Spolupráce služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a dalších institucí (případová konference)

Příklad: Cheb - AKTUALIZOVÁNO

Spolupráce služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a dětského domova

Příklad: Ostrava

Spolupráce okresního ředitelství Policie ČR a nevládní organizace

Příklad: Ostrava

Spolupráce okresního ředitelství Policie ČR a ostatních institucí

Příklad 1.: Brno
Příklad 2.: Most