logo
 
 
 
 
 

Co nabízíme:

- poskytneme vám odbornou metodickou podporu při přípravě a realizaci konkrétních opatření pro zajištění bezpečnosti ve vaší obci, městě či regionu.

- pomůžeme vám s tvorbou funkčních partnerských sítí, s navázáním kvalitní a trvalé spolupráce s dalšími subjekty –policií, nevládními organizacemi, podnikatelskými subjekty apod. – díky které bude řešení bezpečnostní situace na místní úrovni mnohem efektivnější.

- poradíme vám, jakým způsobem co nejúčinněji oslovit občany vaší obce, aby se podařilo je maximálně zainteresovat na zachování bezpečí v obci.

- zprostředkujeme vám příklady dobré praxe z jiných měst a obcí, které vám přinesou inspiraci pro vaše aktivity a projekty.

- nabízíme také zajištění konkrétní spolupráce při realizaci vašich plánů a strategií – organizaci veřejných setkání s občany, pomoci při nastavení mechanismů zapojování občanů do rozhodování o komunálních problémech, spolupráce při přípravě koncepce vaší obecní policie, příprava výzkumu pocitu bezpečí občanů atp.

- připravíme pro vás na klíč dokumenty široce související s bezpečností, prevencí kriminality, ochrany ohrožených skupin obyvatel. Např. koncepce prevence kriminality a další strategické a metodické dokumenty, s jejichž tvorbou máme mnohaleté zkušenosti.

- zajistíme služby supervizora (např. pro strážníky, pracovníky OSPOD atd.), mediátora, facilitátora (přpadových konferencí v rámci OSPOD) apod.

Vybrané reference: 

Město Mělník (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) - kontinuální supervize pro pracovníky OSPOD, facilitace případových konferencí, koordinace prací při tvorbě standardů SPOD a finalizace textu

Město Sokolov (městská policie) - vytvoření koncepce prevence kriminality, moderování veřejných setkání k problematice bezpečnosti

Město Trmice - vytvoření koncepce prevence kriminality

Středočeský kraj - koordinace prací při tvrobě koncepce prevence kriminality a finalizace textu