logo
 
 
 
 
 

NABÍDKA ZÁZNAMŮ ONLINE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Z l. 2020 – 2021

 Smluvní podmínky

Objednat záznam

1. Školní řád

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. – určeno pro vedení škol)

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Cílem vzdělávacího programu je s asistencí lektorky zrevidovat a upravit Váš školní řád, aby byl v souladu s platnou legislativou, neobsahoval nic zbytečného a nadbytečného a nechybělo mu nic podstatného. Školní řád si upravíte v klidu a pohodě z domova nebo ze školy, sami nebo v týmu. Výstupem je nový a funkční dokument. Připravte si školní řád Vaší školy v takové podobě, abyste si v něm mohli škrtat a psát do něj, jak potřebujete.

Cílová skupina: ředitelé/ky škol (ZŠ i SŠ), zástupci/kyně a další pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na tvorbě školního řádu

2. Stížnosti řešené ČŠI

Cena za osobu: 1.400 Kč za 1 osobu - určeno ředitelům škol

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová

Rozsah: 3,5 hodiny

Cílem vzdělávacího programu je připravit účastníky na situace, kdy do školy přichází ČŠI šetřit stížnost. Na situaci se podíváme jak z pohledu procesněprávního, tak z pohledu komunikace mezi školou a inspekčním orgánem. Z hlediska procesněprávního probereme základní aspekty kontroly dle kontrolního a správního řádu: právní rámec kontroly ve škole, práva a povinnosti kontrolovaného, práva a povinnosti kontrolního orgánu, pořizování záznamů, nakládání s osobními údaji, opravné prostředky proti závěrům ČŠI. V oblasti komunikace se budeme zabývat nastavením hranice, kam inspekci ředitel pustit musí, kam ne a jak si svou vlastní hranici uhájit; jak čelit nátlaku a manipulaci, jak připravit zainteresované učitele na rozhovor s inspektory, jak se vymezit a jak se vypořádat se stížností, která bude uznána za důvodnou.

Cílová skupina: ředitelé/ky škol, příp. jejich zástupci /kyně a další pedagogičtí pracovníci

3. Vedení poradenského rozhovoru

Cena za osobu: 2.000 Kč za 1 osobu

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová, Jana Ullspergerová

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je naučit se vést efektivní rozhovor, který má začátek, prostředek a konec a jehož výsledkem je, že buď někomu poradíte, pomůžete nebo se něco dozvíte, aniž by to celé trvalo hodiny, všichni byli vynervovaní a výsledkem bylo velké, zato pečlivě zapsané nic.

I. část: ŠKOLNÍ PORADCE (někdo se na vás obrací)

Trénink/nácvik/ukázky rozhovoru ve struktuře: PRŮZKUM (zjištění situace KDE dítě/rodič/kolega  se nyní nachází, od čeho začít, který pohled v jeho náhledu na situaci chybí, co už vyzkoušel, co si přeje. CÍLE: kam chce dorazit, možné cíle, jejich zkoumání, volby, výběr cíle. PLÁNOVÁNÍ: jak se k cíli dostane, plánování postupných kroků, zvažování možností, realizace. UZAVŘENÍ: evaluace, užitečnost.

Přesně formulované otázky pro každou fázi, krok za krokem. Další vodítka pro vedení rozhovoru: ověřování směru rozhovoru, sledování verbálních i neverbálních projevů a kontrola vlastních, ověření efektivity intervence.

Rozdíly v tom, jestli se jedná o řešení technického problému nebo o poradenství v kontextu životního příběhu toho, kdo se na poradce obrací

II. část: ŠKOLNÍ VYŠETŘOVATEL (jste pověření zjistit skutečnosti a vytvořit návrh řešení)

Ve škole se přihodilo cosi, co je potřeba „vyšetřovat“. V příběhu je mnoho individuálních zájmů a úhlů pohledu a zúčastnění se pokoušejí představit ten svůj jako jediný možný, jako PRAVDU. Současně je na vás vyvíjen tlak z různých stran.

Trénink „Já sdělení/Já poselství“–  využitelné současně při řešení konfliktů. Sebediagnostika – identifikace a stále uvědomování si vlastních vnitřních tendencí (nejčastější příčina toho, že školní konflikty a různé vyšetřovací a vyšetřované situace vedou k dalším konfliktům a vyšetřováním). Nalezení a pojmenování vlastního výchovného a komunikačního stylu (kdo to má/dělá jinak mi přijde mimo normu a mám tendence mu připisovat přitěžující okolnosti). Jak se vyhnout chybám v sociální percerpci, jak je odhalit, jak s nimi počítat a včas je u sebe zastavit (haló efekt, efekt mírnosti a shovívavosti, implicitní teorie osobnosti (když je chytrý, nemůže být zákeřný, když je drzý, určitě i lže…), centrální charakteristický rys (generální pachatel, generální svatoušek), autoprojekce, kontrast, neoprávněné generalizace. Struktura vedení rozhovorů s více členy skupiny a více lidmi vázanými k případu, ale v různém postavení (rodič, spolužák, učitel).

Cílová skupina: školní poradenští pracovníci a třídní učitelé, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti vést efektivní rozhovor

4. Konference Laskaví a efektivní učitelé sobě - učíme (se) na dálku

Cena paušální: 2.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)        

Rozsah: 6 hodin

Konferenci moderuje Mgr. Michaela Veselá. Panelisté jsou učitelé, ředitelé škol, poradenští pracovníci, žáci SŠ.

Cílem konference je výměna zkušeností a nástrojů, které používají efektivní učitelé, celodenní sdílení učitelských tipů, dobré praxe. V průběhu jsou postupně představeny příklady dobré praxe a také výzvy a možné směry, kterými se laskaví a efektivní učitel může ubírat.

Tematické BLOKY:

Každý blok je uveden příspěvkem a následuje panelová diskuse

HODNOCENÍ: k čemu je komu dobré, kdo hodnotí co, jak a kdy. Jak používat hodnocení v době distanční, jak v době docházkové. Inovace a směry, kterými se hodnocení nevyhnutelně ubírá.

CHYBA: učební cesta od nevědomé nekompetence k nevědomé kompetenci a ve které fázi která chyba učí a která vadí. Proč chyby z nepozornosti nelze bagatelizovat.

EVALUACE NÁSTROJŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: které se osvědčily a v jaké podobě a jak to víme a jak na to kdo přišel, jak to kdo evaluoval a které nástroje je třeba nechat ležet v kůlně.

Cílová skupina: laskaví a efektivní učitelé.

5. Zločin ve škole I.

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Rozsah: 5 hodin

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Škola jako scéna zločinu – lže se tu i krade, tluče i vydírá, celá galerka je početnější, než celý potenciální školní vyšetřovací sbor a školní justice dohromady. Nástroje a vybavení má daleko lepší, stejně jako právní ochranu a taky má víc peněz. Je to dobrodružství a najde se v něm každý, kdo má rád výzvy: nabízíme Vám modelové příběhy, efektivní postupy, rafinované triky a nečekané nástroje, kterými školní vyšetřovací tým dokáže školní zločin odhalit, viníky vypátrat, usvědčit a potrestat a nevinným zjednat spravedlnost.  A ještě je všechny (včetně sebe) u celého toho procesu něco naučit.
Program:
1. Příležitost dělá zloděje, aneb každý zločin má své PROČ.
2. Služební nadšení nestačí k zatčení, aneb které nástroje skutečně fungují
3. Protřepat – nemíchat! Aneb každý se drží své role.
4. Co děláme před Jackem, neděláme po něm – poučení je nám třeba, aneb každá zásadní událost, i zločin, je příležitostí ke zlepšení strategií, a odhození všeho, co nefunguje.
5. Školní mord parta a konstáblové, aneb klíč je ve specializaci, dovednostech a znalostech.
6. Kdo se nechce špinit se šibenicí, nedomluví se se šibeničníky, aneb zločin a trest.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

6. Distanční výuka

Cena paušální: 2.500 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Rozsah: 4 hodiny

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Výuka bez přímé interakce mezi učitelem a žáky se z nahodilého experimentu proměnila v realitu. Potřebujete nějak učit, ale nevíte, co vlastně právně můžete po kom chtít, co kdo může chtít po vás a chcete si ušetřit neustálé dohadování, někoho přemlouvání, aby se připojoval nebo si pro něco někam šel? Nabízíme vám základní kostru ve struktuře, která vám umožní soustředit se na vzdělávání a vývoj efektivních vyučovacích strategií a konstrukční složitosti přenechat nám. Čas kvapí a napětí a zmatky rostou. Obsah:

1) Co to PŘESNĚ je distanční způsob vzdělávání (právně) a co lze po kom chtít (nárok, povinnost, odpovědnost, právo).

2) Jak měřit a evidovat účast/neúčast - co dělat se zjištěnými údaji.

3) Jak přesně nastavit kritéria vzdělávání a základní obsah tak, aby se to dalo hodnotit.

4) Jak rozdělit spravedlivě aktivitu mezi sebe a žáky.

5) Jak systematicky zapojit učitele "mrtvých" oborů (např. výchovy) a asistenty pedagoga.

6) Možnosti pedagogické intervence na dálku.

7) Jak distanční vzdělávání hodnotit tak, aby hodnocení mělo vypovídací hodnotu a vysvědčení nebylo nesmyslným cárem papíru o ničem.

8) Jak kombinovat distanční vzdělávání a docházkovou denní formu.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

7. Ředitel a jeho sborovna

Cena za osobu: 1.800 Kč za 1 osobu - určeno ředitelům škol

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Cílem programu je zefektivnit nástroje, které jako ředitel/ka používáte při vedení „desáté třídy“ (sborovny) tak, abyste ty nejschopnější nepřetížili, tahounům neutrhli kýlu a slabší hráče udrželi v pracovním rytmu a tempu. Nastavení spravedlivých očekávání a systémových nástrojů blokujících nebezpečné excesy.

1. Kdo je kdo a k čemu. Běžte naproti přirozeným rolím a schopnostem. Nenoste sovy do Athén a nesnažte se aktivizovat spící panny. Každý dle svých možností, každému dle jeho potřeb.

2. Nastavení spravedlivých očekávání - eliminace dopadů působení těch, co se jen vezou, anebo mají neustále nějaké pozměňovací návrhy, které máte realizovat vy nebo někdo jiný. Kontrola produkce myšlenek.

3. Tahání za společné provazy a plutí na jedné lodi – základ, a dál ni krok.

4. Kabinetní politika a práce s neorganizovanou akční ženskou skupinou

Práce s příčinami selhávání sborovny (postup, jak to identifikovat, jak tomu čelit, jak nastavit preventivní mechanismy):

a) Lhostejnost k výsledkům, postavení a ego, nástroje ke zvýšení angažovanosti, využití i tlumení sólování ("já to mám takto a MOJE třída to má taky takto a my se nebudeme podřizovat ničemu školnímu")

b)  Vyhýbání se zodpovědnosti (" já ne, já ne, to voni"),  nízké standardy

c)  Absence důvěry

d) Obavy z konfliktů, umělá harmonie ("my jsme tady výborný kolektiv, který každému rád pomůže….toto se u nás neděje..")

e) Nedostatek věrnosti (vynášení drbů a zhoršování pověsti školy)

Cílová skupina: ředitelé/ky škol

8. Zločin ve škole II.

Cena paušální: 3.000 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod.)

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 hodin

Učitel je velký hráč a jeho možnosti ovlivnit mravní vývoj svých žáků a vštípit třídě normy, které stojí na dobrém chování, jsou veliké. Konstáblové, detektivové i seržanti jsou nejefektivnější tehdy, když mají před sebou přesně formulovaný cíl a jdou za ním. Žáci zločinu rozumějí a dokážou mu většinou odolat, když vědí, že je to žádoucí a proč. Tentokrát se soustředíme na modely, jak nastavit ve třídě (škole) škole takové normy chování, které jsou udržitelné, není problém je sdílet a dokážeme jejich dodržování i vymáhat. Ve struktuře PŘED-PŘI-PO  se společně podíváme na uzlové body a efektivní modely a budeme sdílet osvědčené zkušenosti. Všechny modely a příklady dobré praxe jsou vždy zasazené do konkrétního věkového období a konkrétního stádia vývoje skupiny (třídy).Program:
1. Nebát se a nekrást (PŘED) - jak učit dobré mravy, jak nastavit ve třídě model, kdy v pořádku je nekrást, nelhat a neotravovat ostatní. Funkční strategie a modely zaměřené na to, aby se zločin zarazil na začátku - ve stadiu pokusu. Jak učit žáky zločinu čelit a odolat pokušení zločin páchat.

2. Nultá hodina (PŘI) - zločin právě probíhá, anebo právě proběhl - efektivní postupy, které celou situaci především nezhoršují. Strategie kdo dělá co, kdo sdělí co komu a kdo především nedělá hlavně vůbec nic!

3. Zločin a trest (PO) - náprava stavu, zjednání spravedlnosti, zapojení poškozených a celé třídy.

4. Školní justice a školní sociální pracovníci - pokračování segmentace sborovny z prvního dílu

5. Předávání zločinců mimo školní jurisdikci (OSPOD, Policie ČR, státní zastupitelství)

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci

9. Správní řízení ve škole

Cena paušální: 1.200 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorka: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová

Rozsah: 4 hodiny

Obsah: Zdroje a literatura k tématu; škola jako orgán veřejné moci, vztah mezi správním orgánem a dotčenými osobami; kdy škola vede správní řízení; oprávněná úřední osoba; mlčenlivost, nepodjatost; základní zásady činnosti správních orgánů; počítání času ve správním řízení; zahájení řízení - na žádost, z moci úřední; náležitosti žádosti; nakládání s osobními údaji ve správním řízení; účastník řízení a jeho zástupci; vedení spisu; doručování rozhodnutí a dalších písemností; lhůty ve správním řízení; přerušení řízení; zastavení řízení; rozhodnutí a jeho náležitosti; právní moc, vykonatelnost; odvolání; neshoda zákonných zástupců - doporučený postup; předběžné opatření.

Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

- vzor obálky spisu

Cílová skupina: vedení škol

10. Správní řízení pro ZŠ – návazný kurz

Cena paušální: 500 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorky: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 2 hodiny

Obsah: přijetí / nepřijetí k zákl. vzdělávání; odklad PŠD vč. tzv. dodatečného odkladu, přestup / nepřestup žáka; přeřazení / nepřeřazení žáka do vyššího ročníku; pokračování v základním vzdělávání; zařazení / nezařazení dítěte do přípravné třídy ZŠ; zařazení /nezařazení dítěte do přípravného stupně ZŠ speciální; individuálního vzdělávání; individuální vzdělávací plán; převedení / nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu; opakování ročníku (na žádost).

 Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

Cílová skupina: vedení škol

11. Správní řízení pro MŠ – návazný kurz

Cena paušální: 300 Kč za organizaci (školu, školské zařízení apod. - určeno vedení škol)

Lektorky: Mgr. Bc. Kateřina Pospíšilová, Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 1,5 hodiny

Obsah: přijetí / nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vč. přijetí se stanovením zkušebního pobytu a přijetí v průběhu školního roku, nová judikatura k povinnému očkování; ukončení předškolního vzdělávání; ukončení individuálního vzdělávání; prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání.

Něco navíc:

- powerpointová prezentace s výňatky příslušných zákonných ustanovení a komentářem lektorky

Cílová skupina: vedení škol

 
 
   
 

Na webu jsou použity prvky od Icon8.com