logo
 
 
 
 
 

V této rubrice naleznete základní informace o konceptu community policing v evropských policejních sborech, Kanadě a USA. Dočtete se tu také o konkrétních formách spolupráce mezi policií a občany, konkrétních nástrojích community policing a jejich modifikacích a o zajímavých projektech a aktivitách, které by mohly být inspirativní i v našem prostředí.

Dobrovolné hlídky seniorů v USA

„Community policing" v rámci Kanadské královské jízdní policie

Policejní práce ve vztahu k menšinám v rámci francouzského policejního sboru