Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

18. Kázeňská opatření

3 .000 

Cena paušální: 3000 Kč za školu nebo školské zařízení

Lektorka: Mgr. Michaela Veselá

Rozsah: 5 vyučovacích hodin (rozděleno do 2 částí)

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S VIDEOSEMINÁŘEM:
 
1) Video si nejprve pusťte v rámci širšího vedení školy (ředitel, zástupce, školní poradenské pracoviště) - uvidíte, že se nehodí k domácímu samostudiu - zejména první díl (druhý částečně). Nedoporučujeme proto obratem plošně rozesílat členům sboru, není cílem tohoto videosemináře plošně frontálně proškolit pedagogy a video k tomu ani není určeno. Považujeme za vhodnější, když nejprve obě části videa zhlédnete v rámci managementu a následně se domluvíte na jeho dalším využití. Zejména první díl obsahuje nástroje pro práci se sborovnou při zakotvení kázeňských opatření ve školním řádu. 
2) Video využijete nejlépe ke společné práci na změně
 

Výklad obsahuje odpovědi na tyto otázky:

1. Jaká je souvislost mezi ukládáním kázeňských opatření a hodnocením chování. 

2. Jak určit, které projevy chování bude škola kázeňsky opatřovat a jak to formulovat a zakotvit ve školním řádu; jak zakotvené pravidlo ze školního řádu převést do denní praxe.

3. Jakým způsobem nastavit kritéria, podle kterých každý pozná, jestli se pravidlo dodržuje, anebo ne (nalezení optimálního poměru mezi konkrétností a všeobecností).

4. Kdy má význam zakotvit něco přesně ("je vždy zakázáno používat") a kdy obecněji ("žák se chová tak, aby…").

5. Jak zajistit v rámci školy rovnost a jednotnost při ukládání opatření.

6. Jak ukládat opatření formálně správně (jak má vypadat písemná podoba opatření - obsah i struktura) a jaký je následný procesní postup.

7. Jak přesně ve škole vypadá zásada "ne dvakrát ve stejné věci".

8. Kdy uložené kázeňské opatření slouží jako podklad pro hodnocení chování, a kdy ne.

K výkladu obdrží objednatel také prezentaci.

 

 

 

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.