Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

3. Vedeni poradenského rozhovoru

2 .000 

Cena za osobu: 2.000 Kč za 1 osobu

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Martina Grohmanová, Jana Ullspergerová

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Cílem vzdělávacího programu je naučit se vést efektivní rozhovor, který má začátek, prostředek a konec a jehož výsledkem je, že buď někomu poradíte, pomůžete nebo se něco dozvíte, aniž by to celé trvalo hodiny, všichni byli vynervovaní a výsledkem bylo velké, zato pečlivě zapsané nic.

I. část: ŠKOLNÍ PORADCE (někdo se na vás obrací)

Trénink/nácvik/ukázky rozhovoru ve struktuře: PRŮZKUM (zjištění situace KDE dítě/rodič/kolega  se nyní nachází, od čeho začít, který pohled v jeho náhledu na situaci chybí, co už vyzkoušel, co si přeje. CÍLE: kam chce dorazit, možné cíle, jejich zkoumání, volby, výběr cíle. PLÁNOVÁNÍ: jak se k cíli dostane, plánování postupných kroků, zvažování možností, realizace. UZAVŘENÍ: evaluace, užitečnost.

Přesně formulované otázky pro každou fázi, krok za krokem. Další vodítka pro vedení rozhovoru: ověřování směru rozhovoru, sledování verbálních i neverbálních projevů a kontrola vlastních, ověření efektivity intervence.

Rozdíly v tom, jestli se jedná o řešení technického problému nebo o poradenství v kontextu životního příběhu toho, kdo se na poradce obrací

II. část: ŠKOLNÍ VYŠETŘOVATEL (jste pověření zjistit skutečnosti a vytvořit návrh řešení)

Ve škole se přihodilo cosi, co je potřeba „vyšetřovat“. V příběhu je mnoho individuálních zájmů a úhlů pohledu a zúčastnění se pokoušejí představit ten svůj jako jediný možný, jako PRAVDU. Současně je na vás vyvíjen tlak z různých stran.

Trénink „Já sdělení/Já poselství“–  využitelné současně při řešení konfliktů. Sebediagnostika – identifikace a stále uvědomování si vlastních vnitřních tendencí (nejčastější příčina toho, že školní konflikty a různé vyšetřovací a vyšetřované situace vedou k dalším konfliktům a vyšetřováním). Nalezení a pojmenování vlastního výchovného a komunikačního stylu (kdo to má/dělá jinak mi přijde mimo normu a mám tendence mu připisovat přitěžující okolnosti). Jak se vyhnout chybám v sociální percerpci, jak je odhalit, jak s nimi počítat a včas je u sebe zastavit (haló efekt, efekt mírnosti a shovívavosti, implicitní teorie osobnosti (když je chytrý, nemůže být zákeřný, když je drzý, určitě i lže…), centrální charakteristický rys (generální pachatel, generální svatoušek), autoprojekce, kontrast, neoprávněné generalizace. Struktura vedení rozhovorů s více členy skupiny a více lidmi vázanými k případu, ale v různém postavení (rodič, spolužák, učitel).

Cílová skupina: školní poradenští pracovníci a třídní učitelé, kteří se chtějí zlepšit v dovednosti vést efektivní rozhovor

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.